C A S B O E K

home schrijfsels sprooksels dichtsels links contactDICHTSELS

nieuw

hoe de zachtheid e.a.

verzilvering

fast backwards

een
mindere
dag

lente rijmt

prikbord

songs

 

verzilvering

het geerfde zand
lopend in de zandloper
op mijn beroerde schoot

de prehistorisch ingekerfde
graffitti op mijn oude
berlijnse klaagmuur

de flarden kinderkamerbehang
die waaien in de herfst
van mijn geschiedenis:

het driftzaad, het lotzaad, het beeldzaad,
het taalzaad
geschonken aan de akker van mijn lichaam
dat het borg en verzorgde
tot bloemen van bitter besef

en dan dat het bloeien groter wordt dan de bloemen
zoals het besef groter dan zijn bitterheid
en uitzilvert naar een zelf
dat sprakeloos en zonder strijd
omvat wat het wist en het omvatte dan wist.

1996

Hieronder een Engelse versie

silvering

the inherited sand
going in the hourglass
on my troubled lap

the prehistorically carved
graffitti on my ancient
Berlin wailing wall

the shreds of nursery wall paper
blowing in the fall
of my history:

the seed of desire, the seed of fate,
the seed of imagery, the seed of language
bestowed upon the acre of my body
that hid it and nursed it
unto flowers of bitter knowing

and may the blooming start exceeding the flowers
just as the knowing exceeds its bitterness
and silvers to a self
that speechless and without struggle
embraces the known and erases what it embraced.

 

meer poezie op mijn Caslog andere website